İŞ VE YAŞAM

Hibrit çalışma modeli planlarken şirketlerin dikkat etmesi gereken 5 kritik nokta

İş dünyasında yaşanan en hızlı dönüşümlerden biri, hibrit çalışma modeline geçiş olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan son araştırmalara göre çalışanların yüzde 80’den fazlası ekipleriyle yüz yüze vakit geçirmek istemenin yanında uzaktan çalışmanın getirdiği esneklikten de vazgeçmemek adına hibrit çalışma modelini tercih ediyor. Konu ile ilgili başka bir araştırmaya göre ise, hızla büyüyen şirketlerden yüzde 65’e yakını üretkenliği odağına alarak hibrit çalışmayı benimsiyor.

Kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçen şirketlerin hızlı artışı, bu dönüşümün yalnızca COVID-19 dönemiyle ilgili olmadığını kanıtlıyor. Pandemi pek çok şirket için dönüşümü hızlandırsa da hibrit çalışma modelinin avantajlarını deneyimleyen şirketler, çalışanlarına dilediği yerden çalışma özgürlüğü tanıyor. Bu kapsamda, şirketlerin geleceğe yönelik bir yol çizerken çalışan sağlığını, performansını ve üretkenliğini önceliklendirerek verimli bir hibrit çalışma modeli kurgulaması gerekiyor. Tam da bu noktada hibrit çalışma planlarken şirketlerin dikkat etmesi gereken 5 kritik noktayı şu şekilde sıralayabiliriz:

İnsan odaklı bir çalışma planı tasarlayın

Hibrit çalışma planlarken herkese uygun tek bir modelden söz etmek pek de mümkün olmuyor. Bu noktada, çalışanların değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ofis içindeki sabitliği esnek çalışma koşullarına dönüştürmek büyük önem taşıyor. Örneğin; kimin hangi saatlerde çalışacağı ya da erişilebilir olacağının önceden belirlenmesi gerekiyor. Ancak bu esnekliğin iş akışını yavaşlatmaması ve çalışanların iş-yaşam dengesini bozmayacak şekilde planlanması dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Hibrit çalışma kültürü oluşturun

Şirketler için hibrit çalışmanın en zorlayıcı noktalarından biri bu yeni modelde şirket kültürünü çalışanlara hissettirebilmek oluyor. Bu bağlamda çalışanların yeni düzene doğrudan adapte olmasını beklemek büyük bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yerine hibrit çalışma sistemini sürdürülebilir kılmak adına bu çalışma kültürünün çerçevesini önceden belirlemek gerekiyor. Örneğin; çalışanlarla bu süreçteki beklentilerinizi, onlarla nasıl bir araya geleceğinizi ve bu dönüşümü neden gerçekleştirdiğinizi paylaşarak çalışanların kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek mümkün.

İK ekiplerinin süreci yönetmesini sağlayın

Hibrit çalışmayı benimseyen şirketlerin çalışanlarla sürekli iletişimde olması, iş süreçlerini belirli periyotlarda düzenlemesi ve ekipleri kontrol etmesi kritik önem taşıyor. Bu noktada dönüşümün sürücü koltuğunda olan ve çalışanları en iyi tanıyan İK ekiplerine büyük görev düşüyor. IK ekipleri, çalışanların ihtiyacına yönelik ve onların ilgisini çekecek online eğitimler ve etkinlikler organize edebiliyor. Özellikle ekibe yeni dahil olanlar için işe alıştırma eğitimlerini hibrit olarak yürütmek, şirkete hızlı adapte olunmasını ve daha verimli çalışılmasını sağlıyor. Böylece şirket içindeki iletişim canlı tutulurken, potansiyel sorunlar daha ortaya çıkmadan önlenebiliyor.

Teknolojik araçlara yatırım yapın

Dijital dönüşümü odağına alan şirketler şüphesiz daha hızlı büyüyor. Bunun en önemli sebebi dijital araçların iletişim ve iş takibini kolaylaştırması oluyor. Bu kapsamda ekip üyelerinin ortak bir doküman üzerinden çalışıp fikir alışverişi yapacakları bulut teknolojisinden faydalanmak büyük önem taşıyor. Hatta çalışanların etkileşim içinde ve güvende hissetmelerine yardımcı olan hibrit toplantı odaları tasarlamak da herkesin dilediği yerde toplantılara katılmasını sağlıyor. Ancak bu noktada popüler hibrit çalışma araçlarını kullanmaya başlamak yerine farklı ekiplerin farklı teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek aksiyon almak şirketleri bir adım öne taşıyor.

Çalışan moralini yüksek tutun

Şirketler için çalışanların morali; üretkenliği optimize etmede, olumlu bir şirket kültürü yaratmada ve yeteneklerin elde tutulmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda hibrit çalışma modelinde de çalışanların yüksek performans göstermesini ve onların mutlu bir iş ortamında motive bir şekilde çalışmasını sağlamak için izlenebilecek pek çok farklı yöntem bulunuyor. Bunlar bazen çeşitli ödüllendirmeler, bazen de keyifli molalar ve etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Böylece ekipler zaman zaman uzaktan çalışıyor olsa bile emeklerine duyulan saygı karşısında kendilerini değerli hissediyor ve kuruma bağlılıkları büyük oranda artıyor. Unutulmamalıdır ki çalışma sistemi değişiyor olsa da çalışan motivasyonunu yükseltecek politikalar belirlemek ve bu politikalar ışığında hareket etmek, şirketleri şüphesiz ileri taşıyor.

Kısacası, hibrit çalışma modeli tüm dünyada hızla yaygınlaşırken şirketlerin bu dönüşüme hazırlıklı olması gerekiyor. Büyük oranda olumlu sonuçlar getiren hibrit çalışma ile verimliliği artırmak için doğru adımların atılması büyük önem arz ediyor.

Siz de hibrit çalışma modeline geçiş sürecinde ve sonrasında çalışan moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu artırmak isterseniz yeni nesil çalışan ödüllendirme çözümlerimizi Momento Avantaj Dünyası’ndan inceleyebilirsiniz 😊

Momento Hakkında

Türkiye’nin lider ödüllendirme sistemi Momento, 10 yıldır şirketlerin çalışanlarına teşekkür etmesine aracılık ediyor.

10 yılda 500 şirket, 550 bin çalışanını mutlu etmek için Momento'yu tercih etti.

Daha fazla bilgi
Takipte Kalın
Son Paylaşımlar
Bizimle İletişime Geçin
Her türlü sorunuz ve sorununuzda Momento sizin için hazır!.