Gizlilik Politikası

Genel
Momento Reklam ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Momento”) web sitesi kullanıcılarının gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu çerçevede; işbu gizlilik politikasının (“Gizlilik Politikası”) kapsamı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanarak siz kullanıcılarımızın erişimine sunulmuştur.
Gizlilik Politikası web sitemizde bulunmanız nedeniyle sizden elde edilecek verilerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına ilişkin koşulları tanımlar.
Sitemizde yer alan hizmetlerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı veriler paylaşmaktasınız. Bu veriler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler (ad, soyadı, e-posta adresi vb.) veya istatistiksel amaçlı tutulan log dosyaları kaydı (IP adresi, internet servis sağlayıcı, tarayıcı özellikleri, işletim sistemi, konum, gezinti ve etkileşim içeriği ve bağlantı süresi gibi veriler).
Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli bir şekilde koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili verilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle verilerinizin kontrolümüz dışında elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.Verilerinizin Kullanım Amacı

Verilerinizin gizliliği KVKK çerçevesinde korunmaktadır. Verileriniz; üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması, web sitemizin ve hesabınızın işleyişinin sağlanması, sizin web sitemiz üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanmanız, sizinle iletişim kurulması, web sitemiz ve size sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi, istatistiki veriler oluşturulması, analizler yapılması gibi amaçlarla, işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanılabilir. Bu veriler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, ilişkilendirilerek de kullanılabilir, profiller oluşturulabilir. Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlenen istisnalar dışında onayınız veya yasal zorunluluklar olmadığı müddetçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İletişim adresleriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaksızın tarafımızca size tanıtım, bildirim, hatırlatma, duyuru gönderilebilir veya gönderilmesine aracılık edilebilir.
KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükmü uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Elde edilen veriler işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. IP bilgileri ise yasal yükümlülük nedeniyle 3 (üç) yıl süreyle muhafaza edilecektir.
İşbu Gizlilik Politikası, mobil cihazlar ve web sitemiz de dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın bu Gizlilik Politikası’na atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır.Çerezler, Reklamlar ve Diğer Siteler
Web sitemizde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin kullandığınız browser (internet tarayıcı) aracılığıyla bilgisayarınıza yerleştirilmesi veya farklı şekillerde bilgi toplanması söz konusu olabilir. Bu yöntemle istatistiki bazı bilgiler toplanır ve bunlar hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kullanılır.
Sitemizde dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu reklamlar çerez içerebilir ve bu şirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir.
Web sitemizde, size gönderilecek e-postalarda veya reklamlarda yer alan linklerde
ulaşacağınız sitelerin ve içeriklerinin doğruluğuna, erişilebilirliğine veya güvenilirliğine ilişkin bir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Linkler aracılığıyla erişeceğiniz sitelerin içeriklerine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Erişeceğiniz sitenin gizlilik politikasının tarafınızca değerlendirilmesi gerekmektedir.Gizlilik Politikasının Güncellenmesi
Gizlilik politikamız web sitemize yeni özellikler eklendikçe, kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe veya ilgili mevzuatta değişiklikler oldukça önceden herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Bu nedenle web sitemizi ziyaretlerinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz.