İŞ VE YAŞAM

Çalışan motivasyonunda ödüllendirmenin önemi

Çalışanın günlük performansına etki eden motivasyonun, sürdürülebilir başarı sağlamada önemli bir etkiye sahip olduğunu söylenebiliriz. Bu bağlamda çalışan açısından motivasyonun mümkün olduğu kadar yüksek tutulması, çalışanın kişisel başarısı ve kurumun başarısı için gereklidir. Motive olmuş bir çalışan, kurumunun başarıya ulaşmasında önemli rol oynar. Başarıya ulaşan kurum ise çalışana daha fazla imkan sunma fırsatına sahip olur.

Sağlam köprüler kuran ödüller verin

Ödül, kurum ile çalışan arasındaki ilişkilerin kilit yönünü belirler. Kurum çalışanını ödüllendirirken benimsediği yaklaşım ile çalışanı arasındaki ilişkinin kilidini açabilir veya kapatabilir. Ödüllendirmenin başarılı olması için çalışanda özel bir değer yaratması gerekir. Doğru ödüllendirilmiş bir çalışan, kendisine değer verildiğini ve kurumunun kendisini tanıdığını düşünür. Buna bağlı olarak çalışan işini sahiplenir ve aitlik duygusu yükselir. Devamında ise kurumu için daha verimli bir performans gösterme eğiliminde bulunur.


Motive edici başarılı bir ödüllendirme çalışanın;

İhtiyaçlarına cevap vermiş,
Çalışanda başarı duygusu yaratmıştır.

Asıl hazine mutlu çalışanlar

Ödüllendirmeler ile kurum, çalışanını iyi hissettirir. Biz seni görüyoruz, seni düşünüyoruz ve senin yanındayız mesajını iletir. Kurum çalışanı için hayatı daha konforlu ve çekici kılmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız demekle kalmıyor, bunu hayata da geçiriyor. Mutlu çalışanlar her kurumun sahip olması gereken asıl hazinedir. Kurumun içindeki yapıyı oluşturan değerler ne kadar parlarsa kurum da o kadar parlar ve yükselir.


Çalışanlarınızı tanıyın

Takdir edilmeyi herkes ister. Hepimiz bu konuda hem fikiriz. Ama takdir edildiğini çalışanın kalbinde hissetmesi çok daha etkilidir. Kurumu tarafından takdir edilen çalışan, kurumuna karşı daha derin ve temeli daha sağlam hisler besler. Çalışanınızın motivasyonunu arttırmak için onun kişisel özelliklerini tanıyarak takdir edin. O zaman tam anlamıyla motive olmuş çalışanınızla birlikte yorulmadan, keyifle yol alarak ilerleyebileceksiniz. Kendini geliştirebilen bir çalışan, bağlı olduğu kurumu da geliştirir. Bu stratejiyle kurum kendini devamlı yenileme ve geliştirme imkanı elde etmiş olur.


Örneğin; Türkiye’de 2018 yılında bir havalimanında 432 çalışanın katılımıyla yapılan anket araştırmasında, çalışanların %91,67 gibi güçlü bir oranda kurum tarafından sunulan ödüllendirme politikalarını önemli buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Hatta çalışanın ayırt edici niteliğinin bir ödüllendirme kriteri olarak değerlendirilmesini çalışanlar motivasyon arttırıcı önemli bir faktör olarak gördüklerini de belirtmişlerdir.


Alışılmışın dışına çıkın

Temel ücret ve sosyal haklar gibi alışılmış maddi ödüllendirmelere ek olarak; öğrenme, gelişme, kariyer fırsatları ve yaşam kalitesini yükseltecek hakları da kapsayan yeni ödüllendirme planları oluşturarak çalışan memnuniyetini arttırabilirsiniz. Maddi ve manevi açıdan tüm yönleriyle çalışanını ödüllendirerek çalışanına yatırım yapan kurumlar “tercih edilen işveren” statüsüne yükselecektir. Bu statüye sahip olan kurum, ihtiyaç duyulan yetenekli çalışanları kurumuna kazandırır ve mevcut çalışanının devamlılığını sağlar.


İhtiyaçlarına ve kişisel özelliklerine göre ödüllendirilmiş aynı zamanda motive olmuş bir çalışan, biz bilincini benimseyip kurumuna ve kendisine değer katmaya devam edecektir.


KAYNAKÇA

Çapan, B. (2018). Yetkinliklerin ödül kapsamında çalışan motivasyonuna etkileri: Havacılık sektörü örneği.

Momento Hakkında

Türkiye’nin lider ödüllendirme sistemi Momento, 10 yıldır şirketlerin çalışanlarına teşekkür etmesine aracılık ediyor.

10 yılda 500 şirket, 550 bin çalışanını mutlu etmek için Momento'yu tercih etti.

Daha fazla bilgi
Takipte Kalın
Son Paylaşımlar
Bizimle İletişime Geçin
Her türlü sorunuz ve sorununuzda Momento sizin için hazır!.