MOMENTO DÜNYASI

2023 Yılı Vergi Takvimi

Her işletmenin kanunlar tarafından belirlenen, ödemek ile yükümlü olduğu vergi tarihlerini yakından takip etmesi gerekiyor.Devlet tarafından belirlenen ve kamusal hizmette kullanılmak amacıyla kişi ya da kurumlardan toplanan vergi, belirli yasalar çerçevesinde belirlenmekte olup mülk, para ya da hizmet için farklı ücretlendirmelere tabi tutuluyor.

Devlet vergiyi doğrudan tahsil edebileceği gibi ürün ya da hizmetlerin üzerine eklemeler yaparak da tahsil edebiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında ihtiyacınız olacak vergi takvimini sizin için derledik.

2023'deki Vergi Takvimi Detayları:

Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Yıllık Kurumlar Vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının son günü

Mart ve Temmuz ayının son günü

Geçici Vergi

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamı

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamı

Katma Değer Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Aylık Muhtasar

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Üç Aylık Muhtasar

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 26. günü akşamı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Damga Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

İzleyen ayın 15’i

Beyanname verme süresi içinde

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

 • I. sayılı listedeki ürünler için ilk 15 gün için aynı ayın 25’i, ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’u,
 • II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan ürünler ile III ve IV listedeki ürünlerin teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,
 • II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi ürünler için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

Beyanname verme süresi içinde

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ile meydana gelen intikallere ilişkin beyanname;

 • Vefatın Türkiye’de gerçekleşmesi durumunda vefat tarihinden itibaren mükelleflerin Türkiye’de bulunması halinde 4 ay içerisinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde ise 6 ay içerisinde
 • Vefatın yabancı bir ülkede gerçekleşmesi durumunda mükelleflerin Türkiye’de bulunması halinde 4 ay içerisinde, murisin bulunduğu ülke dışında bir ülkede bulunmaları halinde ise 8 ay içerisinde,
 • Gaiplik durumunda, gaiplik kararının siciline kayıt olunduğu tarihi izleyen 1 ay içerisinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin beyanname;

 • Malların iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içerisinde verilir.

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit ile

Emlak Vergisi

Beyanname verilme yükümlülüğü bulunmuyor.

 • Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
 • İkinci taksit Kasım ayı içinde

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Beyanname verilme yükümlülüğü bulunmuyor.

 • Birinci taksit Ocak ayı sonuna kadar

 • İkinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar

İlan ve Reklam Vergisi

Mükellef tarafından ilan ve reklam işi yapılmadan önce

Mutad meslek olarak yapanlar tarafından ilan ve reklamın yapıldığı tarihi izleyen ayın 20. günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler yıl içerisinde iki eşit taksit ile alınabilir.

Çevre Temizlik Vergisi

 • İşyeri olarak kullanılan binaları kullananlar için tarifedeki derecelere intibak edilmesi durumunda her yılın Ocak ayında yıllık tutarı ile tahakkuk edilmiş sayılır.
 • İlk kez mükellefiyet olunması durumunda 30 gün içerisinde belediyeye bildirim verilir.
 • Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit Kasım ayı içerisinde
 • İlk kez mükellefiyet olunması durumunda vergi ödenme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarihe göre farklılık gösterir.
Momento Hakkında

Türkiye’nin lider ödüllendirme sistemi Momento, 10 yıldır şirketlerin çalışanlarına teşekkür etmesine aracılık ediyor.

10 yılda 500 şirket, 550 bin çalışanını mutlu etmek için Momento'yu tercih etti.

Daha fazla bilgi
Takipte Kalın
Son Paylaşımlar
Bizimle İletişime Geçin
Her türlü sorunuz ve sorununuzda Momento sizin için hazır!.